(Page 4) (Page 4)

 • furniture

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D เฟอร์นิเจอร์
  3D FURNITURE DESIGN

  รับออกแบบ งานสามมิติงานฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน(3D Design and 3D Modeler) ให้คุณสามารถเห็นถาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿1,999
 • archway

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D แบบซุ้มประตู,
  ARCWAY

  รับออกแบบ เขียนภาพงานสามมิติ ซุ้มประตู ซุ้มทางเข้า ซุ้มงานแต่งงาน(3D Design and 3D Modeler) เพื่อให้คุณสามารถเห็นถาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿2,499
 • รับออกแบบ-ผลิต-บูธสินค้า-อุปกรณ์บูธ-booth-exhibition

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D แบบบูธแสดงสินค้า
  BOOTH DESIGN

  รับออกแบบ เขียนภาพงานสามมิติ บูธแสดงสินค้า ออกแบบนิทรรศการ อุปกรณ์ออกบูธ(3D Design and 3D Modeler) เพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿3,499
 • condo

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D แบบอาคาร,โรงแรม
  3D BUILDING DESIGN

  รับออกแบบ เขียนภาพงานสามมิติ บ้านพักอาศัย ห้องชุด ร้านอาหาร โรงแรม คอนโดมิเนียม รีสอร์ท (3D Design and 3D Modeler) เพื่อให้คุณสามารถเห็นถาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿12,999
 • stage

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D แบบเวที-ฉากเวที
  STAGE/ BACKDROP

  รับออกแบบ เขียนภาพงานสามมิติ แบบเวทีการแสดง เวทีงานอีเวนท์ ทำแบบฉากเวที(3D Design and 3D Modeler) เพื่อให้คุณสามารถเห็นถาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿3,599
 • menu desing

  รับออกแบบ เมนูอาหาร
  MENU DESIGN

  รับออกแบบ เมนูอาหาร ป้ายเมนู ป้ายรายการอาหาร และ รับออกแบบ กราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿2,899
 • Hot
  webdesignservicea myideaplus

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเกจ A
  WEB DESIGN PACKAGE A

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเก็จ A  ใช้ง่าย แก้ไขข้อมูลได้ สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอิสระ ที่ต้องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเว็บไซต์ ในงบประมาณที่ประหยัด

  รายละเอียด

  • รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการ
  • ออกแบบให้ตัดสินใจ 2 ดีไซน์
  • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
  • โดเมนเนม .com, .info, .net
  • โฮสติ้ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • Banner Header ภาพส่วนหัวของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์จำนวน 1-10 หน้า
  • ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า
  • ลงเมนูได้ไม่เกิน 10 เมนู รวมเมนูย่อย
  • กรณีเป็นการแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 20 ชิ้นพร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  • แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form)  ในหน้าติดต่อเรา
  • อีเมล์แอคเค้านท์ 3 อีเมลล์
  • ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชม
  • SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ ในการค้นหาจากเว็บไซต์เซิร์ซเอนจิ้น  เช่น
   google.com,  yahoo.com,  msn.com เป็นต้น โดยใส่ให้ในส่วนของ “Title, Meta Tag, Description”
   ของเว็บไซต์
  • การลงข้อมูล กรณี 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม

  ฿12,999
 • web b

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเกจ B
  WEB DESIGN PACKAGE B

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเก็จB ใช้ง่าย แก้ไขข้อมูลได้ สำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีรายละเอียดข้อมูลจำนวนมาก

  รายละเอียด

  • รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการ
  • ออกแบบให้ตัดสินใจ 2 ดีไซน์
  • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
  • ฟรี 1 โดเมนเนม .com, .info, .net
  • ฟรีโฮสติ้ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัวของเว็บไซต์ แบบแฟลช
  • เว็บไซต์จำนวน 1-20 หน้า
  • ลงเมนูได้ไม่เกิน 20 เมนู รวมเมนูย่อย
  • ระบบข่าวสารและกิจกรรม
  • ระบบแกลอรี่รูปภาพ
  • อีเมล์ 10 แอคเค้านท์
  • ระบบแคตตาล็อคสินค้า
  • ระบบ Shopping Cart ซื้อขายออนไลน์ (ไม่ตัดบัตรเครดิต)
  • แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 40 ชิ้นพร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  • ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ ในการค้นหาจากเว็บไซต์เซิร์ซเอนจิ้น เช่น com,  yahoo.com,  msn.com เป็นต้น โดยใส่ให้ในส่วนของ “Title, Meta Tag, Description” ของเว็บไซต์
  • การลงข้อมูล กรณี 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม

  ฿19,999
 • web c

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเกจ C
  WEB DESIGN PACKAGE C

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเก็จC ใช้ง่าย แก้ไขข้อมูลได้ สำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการมีเว็บไซต์ที่เป็นระบบเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทาง

  รายละเอียด

  • รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการ
  • ออกแบบให้ตัดสินใจ 2 ดีไซน์
  • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
  • ฟรี 1 โดเมนเนม .th, .in.th, .com, .info, .net
  • ฟรีโฮสติ้ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • Flash Introduction แสดงภาพรวมขององค์กร ระยะเวลา 10-15 วินาที
  • Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัวของเว็บไซต์ แบบแฟลช
  • เว็บไซต์จำนวนมากกว่า 20 หน้า
  • ลงเมนูได้ไม่จำกัด
  • ระบบหลังร้านไว้แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ หน้าต่างๆได้เอง (CMS)
  • ระบบข่าวสารและกิจกรรม
  • ระบบอัพโหลดไฟล์เอกสาร เช่น pdf, doc
  • ระบบจัดการแบนเนอร์ ด้านข้าง(ขวา หรือ ซ้าย) ของเว็บไซต์
  • ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น
  • ระบบถามตอบ
  • แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form) ในหน้าติดต่อเรา
  • ระบบแคตตาล็อคสินค้า
  • ระบบ Shopping Cart ซื้อขายออนไลน์ (ไม่ตัดบัตรเครดิต)
  • แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่จำกัดจำนวนพร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  • อีเมล์แอคเค้านท์ไม่จำกัด
  • ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ ในการค้นหาจากเว็บไซต์เซิร์ซเอนจิ้น เช่น google.com, yahoo.com, msn.com เป็นต้น โดยใส่ให้ในส่วนของ “Title, Meta Tag, Description” ของเว็บไซต์
  • การลงข้อมูล กรณี 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม

  ฿34,999
 • menu

  รับออกแบบ แคตตาล็อก หนังสือรวบรวมสินค้า
  CATALOG DESIGN

  รับออกแบบแคตตาล็อกสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะคุณ และรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับพิมพ์แคตตาล็อก ผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿4,999
 • folder

  รับออกแบบ แฟ้มเอกสาร แฟ้มบริษัท แฟ้มเสนองาน
  FOLDER DESIGN

  รับออกแบบแฟ้มเอกสาร แฟ้มกระดาษ แฟ้มสัมมนา แฟ้มเสนองาน แฟ้มโปรไฟล์ แฟ้มเอกสารการขาย ซองเอกสารและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿1,999
 • Hot
  design brochure myideaplus

  รับออกแบบ โบรชัวร์ แผ่นพับ
  Brochure Design

  รับออกแบบโบรชัวร์ (Brochure) แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารแนะนำสินค้าและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับพิมพ์แผ่นพับ โบรชัวร์ ใบปลิวผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿2,499
?

เรามีคำตอบให้ทุกๆคำถาม


พูดคุย-สอบถาม
โทร : 086-535-7395


ส่งข้อมูลหรือตัวอย่างให้เราทาง
อีเมล์ : myideaplus@hotmail.com


คุยผ่าน LINE ง่ายที่สุดเราแนะนำ
ค้นหา LINE ID : GU-OAT

หรือเพิ่มเราใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

QR-code-Line

หรือกด

เพิ่มเพื่อน