(Page 5) (Page 5)

 • poster

  รับออกแบบ โปสเตอร์
  POSTER DESIGN

  รับออกแบบ โปสเตอร์โฆษณาโปรโมทสินค้า โปสเตอร์งานEvent ต่างๆ หรือ แนะนำโปรโมชั่น รับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .png, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿2,899
 • Hot
  design logo myideaplus

  รับออกแบบ โลโก้ ตราสินค้า
  LOGO DESIGN

  รับออกแบบ โลโก้ ตราสินค้า โลโก้ดีไซน์ รับทำโลโก้ ทุกชนิด และรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿2,999
 • leaflet

  รับออกแบบ ใบปลิว เอกสารแจก
  Leaflet DESIGN

  รับออกแบบใบปลิว จดหมายข่าว ไดเร็คเมล์สำหรับโฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการหรือแนะนำโปรโมชั่นและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับพิมพ์ใบปลิว รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .png, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿2,399
 • editor

  รับแก้ไข ปรับแบบ เปลี่ยนสี แก้ตัวหนังสือ ไฟล์อาร์ตเวิร์ค
  ARTWORK EDITING

  รับแก้ไขไฟล์อาร์ตเวิร์ค เปลี่ยนรูปแบบ แปลงไฟล์สำหรับส่งโรงพิมพ์และรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

   

  รายละเอียด

  • ค่าบริการจะประเมินจากความยากง่ายและจำนวนตำแหน่งที่แก้ไข
  • ลูกค้าต้องระบุตำแหน่งแก้ไขให้เราเข้าใจอย่างชัดเจน
  • ปรับแก้ให้ 2 แบบ เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ 500 บาท/ครั้ง

  ฿999
 • Hot
  dicut retouch

  รับไดคัทภาพ รีทัชภาพ ตกแต่งภาพ
  DICUT/RETOUCHING

  รับไดคัทภาพสินค้า คน สัตว์ สิ่งของหรือตกแต่งภาพและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

   

  รายละเอียด

  • ค่าบริการจะประเมินจากความยากง่ายและจำนวนตำแหน่งที่แก้ไข
  • ลูกค้าต้องระบุตำแหน่งแก้ไขให้เราเข้าใจอย่างชัดเจน
  • ปรับแก้ให้ 2 แบบ เลือก 1 แบบ แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ 500 บาท/ครั้ง

  ฿699
 • counter design

  ออกแบบ โต็ะชงชิม เคาน์เตอร์สินค้า
  PROMOTION COUNTER

  รับออกแบบ พิมพ์ ผลิต ติดตั้ง ทำเคาน์เตอร์สาธิต โต๊ะชงชิม เคาน์เตอร์ชงชิม เคาน์เตอร์แสดงสินค้ำและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿1,999
 • Hot
  รับออกแบบ-บอร์ดนิทรรศการ-exhibition-board

  ออกแบบ บอร์ดนิทรรศการ
  EXHIBITION BOARD

  รับออกแบบ พิมพ์ ผลิต ติดตั้ง นิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ ชุดนิทรรศการ ฉากนิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿2,599
 • billboard

  ออกแบบ ป้ายโฆษณา ป้ายบิวบอร์ด
  BILLLBOARD

  รับออกแบบ พิมพ์ ผลิต ติดตั้ง ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด งานสื่อขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณาสำเร็จรูป งานโครงสร้างและรับออกแบบกราฟฟิกป้ายโฆษณาทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿2,999
 • ligthbox

  ออกแบบกล่องไฟ ตู้ไฟ ป้ายไฟ
  LED & LIGHT BOX

  รับออกแบบ พิมพ์ ผลิต ติดตั้ง จัดทำป้ายร้าน ป้ายหน้าร้าน ป้ายไฟ ป้ายกล่องไฟ ป้ายไฟแอลอีดีและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿1,999
 • j flag

  ออกแบบธงญี่ปุ่น ป้ายธงญี่ปุ่น
  J-FLAG

  รับออกแบบ ธงญี่ปุ่น J-Flag และผลิตป้ายโฆษณาสำเร็จรูปทุกชนิด ผลิตอุปกรณ์ออกบูธ อุปกรณ์แสดงภาพ อุปกรณ์โชว์รูปภาพสินค้าและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตธงญี่ปุ่น ผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿999฿1,399
 • Hot
  รับออกแบบ-ป้ายโฆษณา-ป้ายคัทเอาท์-ป้ายไวนิล-cutout

  ออกแบบป้ายคัทเอาท์, ป้ายไวนิล
  CUTOUT ,BANNER

  รับออกแบบป้ายคัทเอาท์ ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ป้ายหาเสียง ป้ายอิงค์เจ็ท ป้ายบอกทางและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับพิมพ์ ผลิต ติดตั้งป้ายทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿2,499
 • directory

  ออกแบบป้ายบอกทาง,ไดเร็คทอรี่ บอร์ด
  SIGN&DIRECTORY BOARD

  รับออกแบบป้ายบอกทาง(SIGN BOARD),ไดเร็คทอรี่บอร์ด(DIRECTORY BOARD) อุปกรณ์บูธ อุปกรณ์โชว์สินค้าและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿2,699
?

เรามีคำตอบให้ทุกๆคำถาม


พูดคุย-สอบถาม
โทร : 086-535-7395


ส่งข้อมูลหรือตัวอย่างให้เราทาง
อีเมล์ : myideaplus@hotmail.com


คุยผ่าน LINE ง่ายที่สุดเราแนะนำ
ค้นหา LINE ID : GU-OAT

หรือเพิ่มเราใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

QR-code-Line

หรือกด

เพิ่มเพื่อน