ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

         ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ myideaplus.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยทีมงาน myideaplus ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก
         เว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขอื่นซึ่งแตกต่างไปจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่น ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม อย่าพึงสันนิษฐานว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมต่อกันด้วย

คำนิยาม

 • “เว็บไซต์นี้” หมายถึง www.myideaplus.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ สิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของ myideaplus.com หรือที่ทีมงาน myideaplus ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ นี้ได้
 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมายคำว่า myideaplus และสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของ ทีมงาน myideaplus หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นให้ใช้ใน เว็บไซต์นี้ได้
 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้และได้สร้างเนื้อหาและ ข้อมูลประเภทต่างๆ กรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของเนื้อหาต่างๆที่สร้างขึ้นยังคงเป็นของท่าน แต่ท่านได้ยินยอมให้ myideaplus.com แสดงผลงานของท่านแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป และอนุญาตให้ myideaplus.com นำข้อมูลทุกประเภทที่ท่านสร้างขึ้นบนเว็บไซต์นี้เพื่อการวิเคราะห์ และนำเสนอต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป หรือเว็บไซต์ภายนอกได้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้รับการยินยอมจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้งในการเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลาขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน
 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก เจ้าของเนื้อหาข้อมูล ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้โดยอิสระ แต่การนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปใช้นอกเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือประโยชน์สำหรับองค์กรของท่าน ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด ท่านจะต้องได้รับการอนุญาติจากเจ้าของผลงานก่อน และผลที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน ทีมงาน myideaplus ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำ ไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนผ่านไปยังข้อมูลอื่น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำ ข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของเรา

การคุ้มครองข้อมูล

 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการและ/หรือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของ เว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น โปรดดูนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อร้องเรียน

 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อบรรณาธิการเว็บไซต์ ที่ my@myideaplus.com

เขตอำนาจศาล

 • bullet38x38-myideaplus ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น
?

เรามีคำตอบให้ทุกๆคำถาม


พูดคุย-สอบถาม
โทร : 086-535-7395


ส่งข้อมูลหรือตัวอย่างให้เราทาง
อีเมล์ : myideaplus@hotmail.com


คุยผ่าน LINE ง่ายที่สุดเราแนะนำ
ค้นหา LINE ID : GU-OAT

หรือเพิ่มเราใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

QR-code-Line

หรือกด

เพิ่มเพื่อน