(Page 3) (Page 3)

 • wedding card

  รับออกแบบ การ์ดงานแต่งงาน
  WEDDING CARD

  รับออกแบบ  การ์ดงานแต่งงาน การ์ดเชิญ การ์ดอวยพร การ์ดงานเลี้ยง และ รับออกแบบกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿999฿1,999
 • wedding card

  รับออกแบบ การ์ดเชิญ การ์ดอวยพร
  invitation cards

  รับออกแบบ พิมพ์การ์ดอวยพร ทุกชนิด การ์ดวันเกิด,การ์ดปีใหม่,การ์ดเชิญและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿1,899
 • layout

  รับออกแบบ จัดรูปเล่ม จัดหน้าหนังสือ
  ARTWORK BOOK

  รับออกแบบ จัดหน้าหนังสือ การออกแบบปกหนังสือ การจัดรูปเล่ม ทำไฟล์อาร์ตเวิร์ค และรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับจัดพิมพ์หนังสือ และผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ปกใน ใช้ราคาเนื้อในเป็นเกณฑ์
  • ค่าอาร์ตเวิร์คเกิน 20,000 บาท ออกแบบปกให้ฟรี
  • วาดแผนที่ (ถ้ามี)  ปกติขั้นต่ำ 800 บาท  แยกจากการทำอาร์ตเวิร์ค
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿1,099
 • label

  รับออกแบบ ฉลากสินค้า,ฉลากบรรจุภัณฑ์
  LABEL DESIGN

  รับออกแบบ ฉลากสินค้า ฉลากบรรจุภัณฑ์ ทำสติกเกอร์ติดสินค้า และรับออกแบบกล่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿1,499
 • Hot
  รับออกแบบ-ฉากเวที-ฉากถ่ายภาพ-design-backdrop

  รับออกแบบ ฉากถ่ายภาพ,ฉากเวที
  BACKDROP/ POP UP/STAGE

  รับออกแบบ พิมพ์ ผลิต ติดตั้ง ฉากถ่ายภาพ ทำฉากเวที ฉากงานแต่งงาน ฉากงานอีเวนท์ ฉากหลัง งานเปิดตัวสินค้าหรือบริษัทพร้อมผลิตงานโครงสร้างและบริการให้เช่าระบบ แสง สี เสียง เต็มรูปแบบ

  รายละเอียด

  • ให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
  • เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานผลิต)
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .AI, .ESP, .PDF, .PNG และ .JPG
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

  ฿3,599
 • cardname

  รับออกแบบ นามบัตร
  BUSINESS CARD

  รับออกแบบ นามบัตร ทำนามบัตร รับพิมพ์นามบัตร เกรดพรีเมี่ยม จำนวนน้อย(เริ่มต้น 300 ใบ) และรับออกแบบ กราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ
  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ระบุชื่อและตำแหน่งของพนักงานได้ไม่เกิน 3 ชื่อ
  • ระบุสี Pantone Color Code
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿899฿1,599
 • book megazine

  รับออกแบบ ปกหนังสือ ปกแม็กกาซีน
  BOOK & MAGAZINE

  รับออกแบบปกหนังสือ ปกนิตยสาร ปกแม็กกาซีน ปกหนังสือวารสาร สมุดโน้ต หนังสือแบบเรียนและรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับพิมพ์ปกหนังสือ ผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿2,599
 • calendars

  รับออกแบบ ปฎิทิน
  CALENDAR DESIGN

  รับออกแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินปลิว ปฎิทินแขวนแบบห่วง ปฏิทินนามบัตร ปฏิทินแขวนแบบหัวเหล็ก และปฎิทินขึ้นรูปชนิดต่างๆ และรับออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับพิมพ์ปฏิทิน ผลิตงานพิมพ์ offset inkjet ราคาพิเศษ

  รายละเอียด

  • ออกแบบให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ เลือก 1 แบบ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • ส่งตรวจแบบพร้อมภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง
  • รับไฟล์งานภายใน 1-3 วัน (ไม่รวมงานพิมพ์)
  • ลูกค้าได้รับไฟล์ .ai, .esp และ .jpg
  • สามารถนำ Digital File ไปใช้ในการพิมพ์ได้ทันที
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพ
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จ   500 บาท/ครั้ง

  ฿3,999
 • interr

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D ตกแต่งภายใน,หน้าร้าน
  3D INTERIOR/DISPLAY

  รับออกแบบ เขียนแบบงานสามมิติ ตกแต่งภายใน,หน้าร้าน(3D INTERIOR and 3D DISPLAY) ให้คุณสามารถเห็นภาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿6,999
 • inter

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D นิทรรศการ,พื้นที่จัดแสดง
  3D EXHIBITION/EVENT

  รับออกแบบ เขียนภาพงานสามมิติ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า แบบพื้นที่จัดแสดงงานอีเวนท์ พื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อให้คุณสามารถเห็นถาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿9,999
 • home

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D บ้านพักอาศัย,ออฟฟิศ
  3D EXTERIOR DESIGN

  รับออกแบบ งานสามมิติ บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮาส์ ออฟฟิศ ห้องชุด ร้านอาหาร รีสอร์ท (3D Design and 3D Modeler) เพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿4,999
 • product

  รับออกแบบ เขียนภาพ 3D ผลิตภัณฑ์,ตัวอย่างสินค้า
  3D PRODUCT DESIGN

  รับออกแบบ เขียนภาพงานสามมิติ แบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างสินค้า โมเดลต้นแบบ (3D Design and 3D Modeler) เพื่อให้คุณสามารถเห็นถาพก่อนสร้างจริงในบรรยากาศเสมือนจริง

  รายละเอียด

  • ภาพมุมมองสามมิติเสมือนจริง 3-5 ภาพ
  • ตกแต่งภาพและพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับบรรยากาศ
  • ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง
  • รับไฟล์งานภายใน 3-5 วัน
  • ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพถ้ามี
  • ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .PNG และ .JPG
  • แก้ไขงานเพิ่มเติมจากเพคเก็จคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง

  ฿4,999
?

เรามีคำตอบให้ทุกๆคำถาม


พูดคุย-สอบถาม
โทร : 086-535-7395


ส่งข้อมูลหรือตัวอย่างให้เราทาง
อีเมล์ : myideaplus@hotmail.com


คุยผ่าน LINE ง่ายที่สุดเราแนะนำ
ค้นหา LINE ID : GU-OAT

หรือเพิ่มเราใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

QR-code-Line

หรือกด

เพิ่มเพื่อน