Products tagged “เว็บไซต์”

เว็บไซต์เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยและมีคนใช้งานได้ทั่วโลก คุณสามารถดูข้อมูลจากที่ใดก็ได้ในโลก

 • web aa

  บริการดูแลเว็บไซต์ แพ็คเกจ A
  Website Maintenance A

  รับดูแลเว็บไซต์ทั้งบริษัทหรือบุคคล ดูแลอัพเดทและแก้ไขข้อมูล จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ช่วยให้เว็บคุณมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอและรับทําเว็บไซต์ ออกแบบพร้อมโปรโมทเว็บไซต์

  รายละเอียด

  • อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูล 1-5 หน้า
  • ความถี่การอัพเดทข้อมูล 1 ครั้ง/เดือน
  • ความถี่การดูแลเว็บไซต์ ทุกสัปดาห์
  • ดูแลตรวจเช็คความถูกต้อง ทุกสัปดาห์
  • ดูแลสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน
  • แสดงหน้าแรกเทศกาลสำคัญ ไม่มี
  • ปรับปรุงเว็บตามหลัก SEO ไม่มี
  • ไฟล์ข้อมูล .doc/ .docx/ .txt ไม่มี
  • ไฟล์รูปภาพ .jpg/ .png มี

  ฿1,499
 • web bb

  บริการดูแลเว็บไซต์ แพ็คเกจ B
  Website Maintenance B

  รับดูแลเว็บไซต์ทั้งบริษัท ร้านค้าหรือบุคคล ดูแลอัพเดทและแก้ไขข้อมูล จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ช่วยให้เว็บคุณมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอและรับทําเว็บไซต์ ออกแบบพร้อมโปรโมทเว็บไซต์

  รายละเอียด

   • อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูล 6-10 หน้า
   • ความถี่การอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน
   • ความถี่การดูแลเว็บไซต์ ทุกวัน
   • ดูแลตรวจเช็คความถูกต้อง ทุกวัน
   • ดูแลสำรองข้อมูลเว็บไซต์ 2 ครั้ง/เดือน
   • แสดงหน้าแรกเทศกาลสำคัญ ไม่มี
   • ปรับปรุงเว็บตามหลัก SEO มี
   • ไฟล์ข้อมูล .doc/ .docx/ .txt มี
   • ไฟล์รูปภาพ .jpg/ .png มี

  ฿2,799
 • web cc

  บริการดูแลเว็บไซต์ แพ็คเกจ C
  Website Maintenance C

  รับดูแลเว็บไซต์ทั้งบริษัท ร้านค้าหรือบุคคล ดูแลอัพเดทและแก้ไขข้อมูล จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ช่วยให้เว็บคุณมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอและรับทําเว็บไซต์ ออกแบบพร้อมโปรโมทเว็บไซต์

  รายละเอียด

  • อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูล มากกว่า 10 หน้า
  • ความถี่การอัพเดทข้อมูล ไม่จำกัด
  • ความถี่การดูแลเว็บไซต์ ไม่จำกัด
  • ดูแลตรวจเช็คความถูกต้อง ไม่จำกัด
  • ดูแลสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ไม่จำกัด
  • แสดงหน้าแรกเทศกาลสำคัญ มี
  • ปรับปรุงเว็บตามหลัก SEO มี
  • ไฟล์ข้อมูล .doc/ .docx/ .txt มี
  • ไฟล์รูปภาพ .jpg/ .png มี

  ฿4,999
 • Hot
  webdesignservicea myideaplus

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเกจ A
  WEB DESIGN PACKAGE A

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเก็จ A  ใช้ง่าย แก้ไขข้อมูลได้ สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอิสระ ที่ต้องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านเว็บไซต์ ในงบประมาณที่ประหยัด

  รายละเอียด

  • รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการ
  • ออกแบบให้ตัดสินใจ 2 ดีไซน์
  • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
  • โดเมนเนม .com, .info, .net
  • โฮสติ้ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • Banner Header ภาพส่วนหัวของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์จำนวน 1-10 หน้า
  • ลงข้อมูลได้ทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า
  • ลงเมนูได้ไม่เกิน 10 เมนู รวมเมนูย่อย
  • กรณีเป็นการแนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 20 ชิ้นพร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  • แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form)  ในหน้าติดต่อเรา
  • อีเมล์แอคเค้านท์ 3 อีเมลล์
  • ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชม
  • SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ ในการค้นหาจากเว็บไซต์เซิร์ซเอนจิ้น  เช่น
   google.com,  yahoo.com,  msn.com เป็นต้น โดยใส่ให้ในส่วนของ “Title, Meta Tag, Description”
   ของเว็บไซต์
  • การลงข้อมูล กรณี 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม

  ฿12,999
 • web b

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเกจ B
  WEB DESIGN PACKAGE B

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเก็จB ใช้ง่าย แก้ไขข้อมูลได้ สำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีรายละเอียดข้อมูลจำนวนมาก

  รายละเอียด

  • รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการ
  • ออกแบบให้ตัดสินใจ 2 ดีไซน์
  • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
  • ฟรี 1 โดเมนเนม .com, .info, .net
  • ฟรีโฮสติ้ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัวของเว็บไซต์ แบบแฟลช
  • เว็บไซต์จำนวน 1-20 หน้า
  • ลงเมนูได้ไม่เกิน 20 เมนู รวมเมนูย่อย
  • ระบบข่าวสารและกิจกรรม
  • ระบบแกลอรี่รูปภาพ
  • อีเมล์ 10 แอคเค้านท์
  • ระบบแคตตาล็อคสินค้า
  • ระบบ Shopping Cart ซื้อขายออนไลน์ (ไม่ตัดบัตรเครดิต)
  • แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่เกิน 40 ชิ้นพร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  • ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ ในการค้นหาจากเว็บไซต์เซิร์ซเอนจิ้น เช่น com,  yahoo.com,  msn.com เป็นต้น โดยใส่ให้ในส่วนของ “Title, Meta Tag, Description” ของเว็บไซต์
  • การลงข้อมูล กรณี 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม

  ฿19,999
 • web c

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเกจ C
  WEB DESIGN PACKAGE C

  รับออกแบบ เว็บไซต์ แพ็คเก็จC ใช้ง่าย แก้ไขข้อมูลได้ สำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องการมีเว็บไซต์ที่เป็นระบบเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทาง

  รายละเอียด

  • รูปแบบดีไซน์เว็บไซต์ ตามความต้องการ
  • ออกแบบให้ตัดสินใจ 2 ดีไซน์
  • แก้ไขการออกแบบหน้าแรกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
  • ฟรี 1 โดเมนเนม .th, .in.th, .com, .info, .net
  • ฟรีโฮสติ้ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
  • Flash Introduction แสดงภาพรวมขององค์กร ระยะเวลา 10-15 วินาที
  • Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัวของเว็บไซต์ แบบแฟลช
  • เว็บไซต์จำนวนมากกว่า 20 หน้า
  • ลงเมนูได้ไม่จำกัด
  • ระบบหลังร้านไว้แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ หน้าต่างๆได้เอง (CMS)
  • ระบบข่าวสารและกิจกรรม
  • ระบบอัพโหลดไฟล์เอกสาร เช่น pdf, doc
  • ระบบจัดการแบนเนอร์ ด้านข้าง(ขวา หรือ ซ้าย) ของเว็บไซต์
  • ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น
  • ระบบถามตอบ
  • แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form) ในหน้าติดต่อเรา
  • ระบบแคตตาล็อคสินค้า
  • ระบบ Shopping Cart ซื้อขายออนไลน์ (ไม่ตัดบัตรเครดิต)
  • แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถลงข้อมูลได้จำนวนไม่จำกัดจำนวนพร้อมข้อมูลแนะนำเบื้องต้น
  • อีเมล์แอคเค้านท์ไม่จำกัด
  • ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ ในการค้นหาจากเว็บไซต์เซิร์ซเอนจิ้น เช่น google.com, yahoo.com, msn.com เป็นต้น โดยใส่ให้ในส่วนของ “Title, Meta Tag, Description” ของเว็บไซต์
  • การลงข้อมูล กรณี 2 ภาษา มีค่าบริการเพิ่มเติม

  ฿34,999
?

เรามีคำตอบให้ทุกๆคำถาม


พูดคุย-สอบถาม
โทร : 086-535-7395


ส่งข้อมูลหรือตัวอย่างให้เราทาง
อีเมล์ : myideaplus@hotmail.com


คุยผ่าน LINE ง่ายที่สุดเราแนะนำ
ค้นหา LINE ID : GU-OAT

หรือเพิ่มเราใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

QR-code-Line

หรือกด

เพิ่มเพื่อน